Kurser og foredrag

Alle tilbud kan tilpasses til online, foredrag, workshops, kurser, gå-hjem- og morgenmøder

Nudging i kommunikationen

Dette foredrag henvender sig til kommunikationsfolk og handler om, hvordan man som afsender bedst kommunikerer til sin målgruppe ved at udnytte adfærdsvidenskabelige principper. Foredraget tager udgangspunkt i de nationale nudgingkampagner, som jeg selv er medafsender af.

Nudging i hverdagen

Dette foredrag henvender sig til alle, der er interesserede i menneskets psykologi og i, hvordan man kan bruge nudging i sin hverdag til at skabe forandringer hos sig selv, sine børn og sin partner.
Foredraget tager udgangspunkt i bogen ’Valdemar elsker broccoli’ og løfter sløret for en lang række nye, sjove og geniale hverdagsnudges, der kan afhjælpe hverdagens udfordringer.

Nudging i skoler og daginstitutioner

På dette kursus får pædagogisk personale en teoretisk og praktisk indføring i nudging. Kurset tager udgangspunkt i cases fra vuggestuer, børnehaver og skoler (cases tilpasses det pædagogiske personales arbejdskontekst) – og giver konkrete tips til, hvordan nudging kan bruges til at skabe forandringer i børn og unges adfærd.

Specielt for dig

Jeg modtager gerne forespørgsler på konkrete ønsker.